Cyriax

Twórcą tej metody jest dr J. Cyriax , który na przestrzeni kilkudziesięciu lat stworzył bardzo skuteczne zasady diagnostyki i leczenia dolegliwości związanych z narządem ruchu.

Przeprowadzając szczegółowy wywiad oraz badanie funkcjonalne, terapeuta uzyskuje kompletną informację na temat badanego pacjenta. Zgłaszane w trakcie wywiadu symptomy i manifestowane podczas badania objawy są interpretowane i skatalogowane w formie „wzorców klinicznych”.

„Wzorzec kliniczny” to charakterystyczne zachowanie się zaburzenia lub grupy zaburzeń. Mając przed sobą wzorzec kliniczny, terapeuta może zaproponować bezpośrednie (przyczynowe), skuteczne leczenie.