Dlaczego terapia manualna?

Terapia manualna należy do dziedzin fizjoterapii i jej skuteczność poparta jest badaniami naukowymi. Dlatego Terapię Manualną można uznać za metodę skuteczną i co najważniejsze bezpieczną dla pacjenta przeciwieństwie do kręgarstwa, które nie ma podstaw w źródłach wiedzy medycznej.

Szkolenia z Terapii Manualnej są prowadzone dla fizjoterapeutów, rehabilitantów i lekarzy. Terapeuta manualny to osoba posiadająca odpowiednie przygotowanie teoretyczne i praktyczne do pracy tą metodą. Terapia manualna ma za zadanie wyleczyć zaburzenia czynnościowe narządu ruchu. Zaburzenia czynnościowe to najpowszechniej występujące schorzenia stawów, mięśni, struktur obwodowego układu nerwowego. Zabieg terapii manualnej jest poprzedzony badaniem pacjenta.

Terapeuta manualny przed każdym zabiegiem przeprowadza dokładne badanie, składające się z wywiadu oraz badania fizykalnego celem stwierdzenia co jest źródłem dolegliwości pacjenta i wykluczenia ewentualnych przeciwwskazań do leczenia. Leczenie terapią manualną jest leczeniem przyczynowym. Techniki wykorzystywane przez terapeutę manualnego mają za zadanie usunąć przyczynę aktualnych problemów pacjenta. Taki sposób leczenia jest skuteczny i pozwala na redukcję do minimum farmakoterapii (głównie leków przeciwzapalnych i przeciwbólowych)

Terapia manualna skraca czas leczenia. Pierwszych efektów leczenia terapią manualną można spodziewać się już w trakcie pierwszego zabiegu a kolejnych, korzystając z serii spotkań z fizjoterapeutą specjalizującym się w zakresie terapii manualnej.

Terapia manualna poprawia jakość życia. Zniesienie dolegliwości bólowych, poprawa zakresu ruchomości w stawach, poprawa siły mięśniowej, zmniejszenie nadwrażliwości struktur nerwowych pozwala na powrót do pełnej aktywności zawodowej i społecznej.