Rehabilitacja bielsko biała

  • wybór kompetentnego fizjoterapeuty

Jak wybrać osobę, której powierzy się swój problem zdrowotny ? W każdym miejscu w Polsce, również w Bielsku Białej nie brakuje fizjoterapeutów świadczących swoje usługi w różnego rodzaju placówkach. Jednak tak jak w przypadku innych profesji, również i tu są terapeuci o różnych kompetencjach zawodowych, pracujący z większym lub mniejszym zaangażowaniem, mający mniejsze lub większe doświadczenie kliniczne. Myślę, że w obecnych czasach przede wszystkim wymaga się od fizjoterapeuty aby był specjalistą w swojej dziedzinie. Dlatego należy omijać szerokim łukiem tych, którzy próbują rehabilitować wszystkich. Ukończone specjalistyczne kursy podyplomowe, pozwalają skutecznie pracować z określoną grupą pacjentów. Każdy pacjent szuka rehabilitanta na swój sposób i trudno tu cokolwiek podpowiadać. Niemniej jednak warto wspomnieć o „poczcie pantoflowej”. Doświadczenia i opinie innych pacjentów zawsze były, są i będą w tej kwestii pomocne.

  • rozpoczęcie rehabilitacji wtedy, kiedy jest potrzebna

Oczekiwanie całymi tygodniami a nawet miesiącami na rehabilitację zupełnie mija się  z celem. Za przykład może posłużyć osoba po urazie stawu skokowego, która już od pierwszych dni wymaga ukierunkowanego usprawniania. W sytuacji jego zaniechania, naraża się ją na późniejszy powrót do aktywności zawodowej i sportowej oraz większe ryzyko ponownego urazu.

  • trafna diagnoza

Aby rehabilitacja mogła być skuteczna, trzeba leczyć przyczynę zgłaszanych przez pacjenta dolegliwości. Do znalezienia przyczyny potrzebne jest wnikliwe badanie, którego nie da się zrobić w ciągu 2-3 minut rozmowy z pacjentem. Jako standard należy przyjąć, że pierwsza wizyta w dobrym gabinecie rehabilitacji powinna być wizytą konsultacyjną, która najczęściej w większości swojego czasu poświęcona jest na przeprowadzenie szczegółowego wywiadu oraz badania funkcjonalnego. W żadnym wypadku nie należy traktować tej wizyty jako straconej. Wręcz przeciwnie niepokój u pacjenta powinna budzić sytuacja w której fizjoterapeuta, masażysta lub inna osoba podejmuje się leczenia bez wcześniejszego badania.

  • zastosowanie właściwej metody rehabilitacji

Istnieje wiele skutecznych i bezpiecznych metod rehabilitacji, które w rękach fizjoterapeuty są doskonałym narzędziem w walce z bólem i innymi dolegliwościami. Rzecz polega na tym, by wybrać taką metodę, która u konkretnego pacjenta z konkretnym obrazem klinicznym przyniesie największe korzyści.

  • weryfikacja efektów w trakcie i po leczeniu

Rehabilitacja pacjenta jest procesem dynamicznym. Obserwacja pacjenta –  tego jak reaguje na zaproponowane  leczenie jest niezbędna. Błędem będzie bezrefleksyjne kontynuowanie terapii w sytuacji gdy stan kliniczny chorego nie poprawia się lub co gorsza dolegliwości narastają. Być może konieczne jest ponowne zweryfikowanie postawionej diagnozy i/lub zmiana sposobu leczenia a w sytuacjach tego wymagających skierowanie pacjenta na dalszą diagnostykę do lekarza specjalisty.

  • indywidualna praca z pacjentem

Czasy stosowania grupowych zajęć rehabilitacyjnych już dawno powinny przejść do lamusa historii. Trudno sobie wyobrazić możliwość zebrania grupy pacjentów z jednakowym problemem bólowym i jednakowo reagujących na zaproponowane leczenie. Ta sama sytuacja dotyczy możliwości dobrania grupy dzieci na gimnastykę korekcyjną. Tylko indywidualna praca z pacjentem może przynieść satysfakcjonujące efekty.

  • zaangażowanie pacjenta

Zażywanie leków p/bólowych, uczęszczanie na zabiegi fizykoterapii lub sesje masażu nie można nazwać rehabilitacją w pełnym tego słowa znaczeniu. Aby rehabilitacja mogła być  maksymalnie skuteczna a jej pozytywny efekt utrzymany przez długi czas, potrzebna jest aktywna współpraca pacjenta. Zaangażowany pacjent to pacjent, który nie szczędzi wysiłku by osiągnąć cel, jakim jest powrót do zdrowia.

  • wdrożenie zasad profilaktyki i autoterapii

Rezultat, który udało się uzyskać w trakcie wizyt pacjenta w gabinecie rehabilitacji powinien być jak najdłużej utrzymany. Będzie to możliwe dzięki sumiennemu wypełnianiu zaleceń fizjoterapeuty. Zmiana nawyków ruchowych, modyfikacja lub rezygnacja z niektórych aktywności oraz systematyczne ćwiczenia powinny stać się chlebem powszednim każdego, kto chce cieszyć się życiem bez dolegliwości.