rehabilitacja niemowląt

Moje dziecko ma bardzo napięte mięśnie karku i często odgiętą do tyłu głowę.

U dzieci które odginają (pchają) głowę do tyłu, często dochodzi do zaburzenia prawidłowego przebiegu stabilizacji odcinka szyjnego kręgosłupa.

Proces stabilizacji polega na stopniowym rozwoju napięcia głębokich mięśni  szyi  oraz rozciągnięcia pierwotnie skróconych mięśni powierzchownych.

Dzięki wzmacnianiu tonusu mięśni głębokich szyi, dochodzi do sukcesywnego równoważenia się mięśni obręczy barkowej.

Prawidłowa praca mięśni szyi jest również jednym z elementów, który wpływa na obniżenie łopatki, elongację mięśni karku, oraz wydłużenie mięśni piersiowych, co  umożliwia swobodną aktywność kończyny górnej.

Jak widać problem, który zlokalizowany jest w jednym odcinku ciała dziecka, wpływa także na pracę struktur, które położone są poza tym obszarem.

Nieprawidłowa praca mięśni odpowiedzialnych za stabilizację powoduje, że ich funkcję przejmują mięśnie przeznaczone do mobilizacji, co przyczynia się do nieprawidłowego ustawienia poszczególnych segmentów  ciała względem siebie np.:  głowy względem barków, barków w stosunku do miednicy, miednicy względem kończyn dolnych.

Obraz taki jest jedną z przyczyn powstawania wad postawy. Dlatego ważne jest, aby w porę rozpocząć rehabilitację dziecka, celem przywrócenia prawidłowego rozkładu napięcia mięśniowego oraz rozwoju stabilizacji.