Rehabilitacja neurologiczna

Rehabilitacja neurologiczna

Celem rehabilitacji neurologicznej jest przywrócenie lub zastąpienie utraconych funkcji w zakresie narządu ruchu, sfery poznawczej oraz mowy.

Wykorzystując skuteczne, indywidualnie dobrane metody fizjoterapeutyczne, poprawiamy jakość życia każdemu z naszych pacjentów.

Rehabilitacja neurologiczna skierowana jest do osób z uszkodzeniem ośrodkowego jak i obwodowego układu nerwowego:

  • udary mózgu,
  • stwardnienie rozsiane,
  • mózgowe porażenie dziecięce
  • przepukliny oponowo-rdzeniowe
  • choroba Parkinsona
  • rdzeniowy zanik mięśni
  • guzy mózgu
  • różne choroby genetyczne
  • uszkodzenia splotów nerwowych
  • uszkodzenia nerwów obwodowych

Rehabilitacja neurologiczna może być realizowana zarówno w naszym gabinecie rehabilitacji jak i w domu pacjenta.

Ważne jest aby rehabilitacja chorych z dysfunkcją układu nerwowego prowadzona była codziennie, dlatego każdy nasz pacjent oprócz spotkań z fizjoterapeutą otrzymuje ćwiczenia do wykonywania samodzielnie lub z pomocą opiekującej się nim osoby.

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty skutecznej rehabilitacji neurologicznej.

mgr Danuta Kensy

608 461 167

mgr Krzysztof Kensy

795 548 095