Stabilizacja centralna w ochronie kręgosłupa

Ból kręgosłupa może być zlokalizowany w każdym jego odcinku, lecz najczęściej występuje w części lędźwiowej. Czynnikiem sprawczym jest zazwyczaj mechaniczne przeciążenie tkanek związanych bezpośrednio lub pośrednio z kręgosłupem. Długotrwałe przeciążenie niekorzystnie wpływa na postawę ciała oraz wzorce ruchowe, co w konsekwencji sprzyja urazom i pogłębianiu się zmian zwyrodnieniowych kręgosłupa.

Warto pomyśleć o tym jak zapobiec pojawieniu się dolegliwości bólowych lub jeśli  nas już dopadły to w jaki sposób je zmniejszyć i jednocześnie co zrobić by nie powróciły ? Są to oczywiście pytania o profilaktykę bólu kręgosłupa, na które może odpowiedzieć fizjoterapeuta zajmujący się rehabilitacją zespołów bólowych kręgosłupa.

Kluczową rolę w ochronie kręgosłupa lędźwiowego odgrywa system głębokiej stabilizacji centralnej. Dobra stabilizacja centralna to wydolny układ głębokich mięśni tułowia, w skład którego wchodzą:

  • mięsień poprzeczny brzucha
  • przepona
  • mięśnie dna miednicy
  • głębokie mięśnie przykręgosłupowe

Planując rehabilitację u pacjenta z bólem kręgosłupa lędźwiowego, fizjoterapeuta  zawsze powinien sprawdzić aktywność w/w mięśni i w zależności od sytuacji zaproponować ćwiczenia, które je zaktywizują i/lub wzmocnią.

Na tym etapie leczenia bardzo ważne jest zaangażowanie pacjenta. Niezbędne są regularne wizyty w gabinecie rehabilitacji celem wyuczenia poprawnego wykonywania ćwiczeń a w dalszej części systematyczne, samodzielne realizowanie zaleceń fizjoterapeuty w warunkach domowych.

Dzięki poprawie wydolności stabilizacji centralnej możemy ochronić nasz kręgosłup przed bólem, zmniejszyć ryzyko kontuzji i poprawić nasze osiągnięcia sportowe.