Zawroty głowy

Układ równowagi człowieka funkcjonuje dzięki współpracy kilku narządów:

  • narządu równowagi,
  • narządu wzroku,
  • narządu zmysłu czucia głębokiego.

Receptory z w/w narządów przekazują informacje do ośrodkowego układu nerwowego (OUN), gdzie po analizie i integracji generowane są bodźce wpływające na czynności efektorów – mięśni gałkoruchowych oraz mięśni posturalnych.

Sprawnie działający układ to podstawa świadomego postrzegania naszego położenia i ruchu w przestrzeni.

Konsekwencją złożoności układu równowagi jest w sytuacji jakiejkolwiek jego dysfunkcji potrzeba konsultacji u różnych specjalistów: otolaryngologa, okulisty, neurologa, fizjoterapeuty.

Zaburzenia równowagi i zawroty głowy są dolegliwościami, które wymagają precyzyjnej diagnostyki różnicowej, celem ustalenia ich przyczyny i zastosowania odpowiedniego leczenia.

Fizjoterapeuta specjalizujący się w terapii manualnej może pomóc pacjentowi, który uskarża się na zaburzenia równowagi i/lub zawroty głowy, jeśli problemy te mają związek z dysfunkcją kręgosłupa szyjnego lub obwodową częścią układu przedsionkowego.

  1. Łagodne napadowe położeniowe zawroty głowy (BPPS)
    Dolegliwości pojawiają się po zmianie pozycji ciała względem przestrzeni (np.: zmiana pozycji z siedzącej na leżącą lub odwrotnie), zawroty głowy są krótkotrwałe ale bardzo intensywne. Rolą fizjoterapeuty jest zastosowanie tzw. manewrów uwalniających w postaci sekwencji zmian pozycji ciała, które są bardzo skuteczną formą leczenia i wyuczenia pacjenta radzenia sobie z dolegliwościami w przyszłości.
  2. Zawroty głowy pochodzenia szyjnego
    Dolegliwości pojawiają się w określonej pozycji głowy lub w trakcie ruchów głowy względem nieruchomego tułowia, pacjent może mieć poczucie pchania / pociągania w jedną stronę, do tyłu lub do przodu, ewentualnie wydaje mu się, że „spada w dół”. Towarzyszącymi objawami są często bóle głowy i ograniczenia ruchomości kręgosłupa szyjnego.

Fizjoterapeuta stwierdzając w badaniu, że za zawroty głowy odpowiedzialne są stawy kręgosłupa szyjnego, może podjąć skuteczne leczenie manualne.