Metody Rehabilitacji

Kinesiotaping

Jest to metoda terapeutyczna, która polega na oklejaniu wybranych fragmentów ciała specjalnymi plastrami. Została ona opracowana i spopularyzowana na początku lat osiemdziesiątych przez dr Kenzo Kase. Działanie kinesiotapingu polega na zmniejszeniu bólu mięśni i stawów, usuwaniu obrzęków limfatycznych, wspomaganiu pracy…

Masaż

Masażem nazywamy oddziaływanie bodźcami mechanicznymi na tkanki organizmu, przy biernym zachowaniu masowanego. Obecnie dysponujemy wieloma rodzajami masażu, różniącymi się między sobą pod względem stosowanych technik jak i wskazań. Na podstawie badań i obserwacji stwierdzono, że masaż klasyczny jest najskuteczniejszy w…

PNF

Podstawowym celem terapii jest praca nad funkcją, której chory potrzebuje. Zwiększenie siły mięśniowej, poprawa zakresu ruchomości są tylko środkiem do uzyskania celu jakim jest funkcja. Koncepcja ta zaleca postrzeganie chorego w sposób całościowy, wykorzystując do terapii silne i zdrowe obszary…