N.A.P.

Metoda łączy koncepcję tradycyjnej terapii manualnej, zajmującej się biomechaniką stawów i neurodynamiką tkanki nerwowej z neurofizjologiczną wiedzą.

Metoda ta jest integracją nerwowo-ortopedycznej koncepcji terapii manualnej stosowanej w neurologii, ortopedii i traumatologii. Celem terapii jest zapobieganie i eliminowanie zaburzeń strukturalnych spowodowanych między innymi przez nieprawidłowy tryb życia.

Urazy różnych rejonów ciała np. zwichnięcia barku, uszkodzenia torebki stawowej i więzadeł, skrzywienia, złamania mają także wpływ na cały aparat ruchu i muszą być poddane leczeniu strukturalnemu i funkcjonalnemu.

Pacjenci po urazach mózgu, rdzenia kręgowego, a także ludzie cierpiący na choroby przewlekłe, infekcje centralnego systemu nerwowego, u których zmiany zachodzą nie tylko w układzie nerwowym, ale także zmienia się struktura systemu mięśniowo – szkieletowego, są w efekcie narażeni na osłabienie mięśni, unieruchomienie, sztywność, zrosty okołotorebkowe i w efekcie na przykurcz.

Rozwiązywanie zmian patologicznych w narządzie ruchu i układzie nerwowym to główne zagadnienie jakim zajmuje się N.A.P.