Terapia neurorozwojowa

Ośrodkowy układ nerwowy (OUN) jest organem, który integruje pracę całego aparatu ruchu oraz wszystkich narządów wewnętrznych. Decyduje o możliwościach przystosowania się organizmu do warunków środowiska zewnętrznego.

Zewnętrznymi sygnałami świadczącymi o stopniu dojrzałości i integracji OUN są wzorce posturalne i motoryczne oraz wielkość i rozkład napięcia posturalnego w przebiegu rozwoju psychomotorycznego.

Fizjoterapeuta podczas pracy z dzieckiem obserwuje i analizuje jakość tych wzorców, wykorzystując zebrane w ten sposób informacje w diagnostyce i terapii neurorozwojowej.

Sposób prowadzenia rehabilitacji dobierany jest zawsze indywidualnie i zależy od wieku oraz aktualnego stanu klinicznego i potrzeb pacjenta.