Rehabilitacja łokcia tenisisty i łokcia golfisty

Szczególnie narażone są tu osoby wykonujące wielokrotnie powtarzane  ruchy zginania i prostowania nadgarstka, odwracania i nawracania przedramienia oraz osoby zmuszone do noszenia ciężkich przedmiotów.

Objawy łokcia tenisisty to przede wszystkim kłujący ból zlokalizowany po bocznej stronie łokcia, który może promieniować do przedramienia, nadgarstka, dłoni a nawet 3 i 4 palca.

W przypadku łokcia golfisty ból odczuwany jest po przyśrodkowej stronie łokcia z ewentualnym promieniowaniem do przedramienia.

Charakterystyczną cechą jest to, że pacjent ma trudności z ustaleniem momentu urazu. Początkowo dolegliwości bólowe odczuwane są bezpośrednio po wysiłku i szybko ustępują, następnie pojawiają się w trakcie wykonywanych czynności a okres ich wyciszania wydłuża się. Następny etap to nasilanie się bólu podczas aktywności, co znacznie utrudnia a nawet uniemożliwia wykonanie zadania ruchowego. W zaawansowanym stadium może pojawić się ból w spoczynku (również ból nocny).

Zarówno łokieć tenisisty jak i łokieć golfisty mogą być rozpoznane przez fizjoterapeutę podczas wizyty w gabinecie rehabilitacji. Pozytywny wynik odpowiednich testów uzupełniony o palpację i informacje zebrane podczas wywiadu dają jasny obraz kliniczny, pozwalając na zaplanowanie skutecznej rehabilitacji.

Terapia manualna jest jedną z form leczenia zachowawczego. Jest skuteczna ponieważ oprócz działania przeciwbólowego uruchamia procesy naprawcze w uszkodzonych mięśniach.  Fizjoterapeuta specjalizujący się w terapii manualnej zastosuje m. in. głęboki masaż poprzeczny, którego zadaniem jest uporządkowanie i wzmocnienie powstałej na skutek pourazowej reakcji zapalnej blizny. Dodatkowo odpowiednie techniki rozciągające oraz adekwatny do aktualnego stanu klinicznego trening mięśni, dają szansę na przerwanie tzw. samopodtrzymującego się zapalenia i w rezultacie na wyleczenie.

Ważnym elementem rehabilitacji łokcia tenisisty i łokcia golfisty jest poinformowanie pacjenta o potrzebie wprowadzenia modyfikacji tych czynności, które wywołują ból. U osób niezajmujących się sportem chodzi o zmianę nawyków ruchowych, natomiast u sportowców wymagana jest korekcja techniki.