Rehabilitacja po udarze mózgu

Na skutek zaburzeń w krążeniu mózgowym dochodzi do ogniskowego lub uogólnionego zaburzenia czynności mózgu. Uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego prowadzi do pojawienia się charakterystycznych objawów klinicznych.

Po dokonaniu się udaru nic już nie jest takie jak wcześniej. Każdy chory jest zmuszony podjąć walkę o rzeczy, które do tej pory były proste i naturalne. Wszystko po to by móc normalnie funkcjonować w otaczającym go środowisku.

U każdego pacjenta po udarze mózgu powinna być wdrożona tak wcześnie, jak to tylko możliwe odpowiednia, indywidualnie dobrana rehabilitacja. Niemniej jednak rozpoczęcie i umiejętne prowadzenie rehabilitacji w każdym okresie, nawet po wielu latach po udarze, może korzystnie wpłynąć na stan chorego, skutecznie zmniejszając problemy, które pojawiły się na skutek braku usprawniania.

Rehabilitacja po udarze mózgu to proces uczenia chorego jak zastąpić utracone funkcje i jak maksymalnie wykorzystać wszystkie zdolności, które mu pozostały do dyspozycji.

Po powrocie chorego ze szpitala rehabilitacja może być kontynuowana zarówno w domu pacjenta jak również w gabinecie rehabilitacji.

Do zadań fizjoterapeuty należeć będzie między innymi:

  • zadbanie o odpowiednią organizację pokoju, w którym przebywa pacjent aby dostarczyć maksymalną ilość bodźców wzrokowych, słuchowych i czuciowych,
  • odpowiednie ułożenie chorego w łóżku i wyuczenie osób opiekujących się jak bezpiecznie i efektywnie zmieniać jego pozycję,
  • w zależności od możliwości pacjenta rozpoczęcie jego pionizacji (osiąganie i utrzymanie pozycji siedzącej, stojącej),
  • nauka chodu (przemieszczanie się w obrębie własnego domu, po schodach, na zewnątrz budynku wykorzystując różne podłoże),
  • usprawnianie porażonej kończyny górnej (uwzględniając również ćwiczenia w funkcji – chwytanie, mycie, ubieranie, przygotowywanie posiłków itd.).