Rehabilitacja kontuzji biegaczy

Najczęstszą przyczyną kontuzji u biegaczy są błędy treningowe. Szczególnie narażoną grupą są osoby biegające amatorsko, pozbawione tzw. zaplecza medycznego oraz wystarczającej wiedzy na temat metodyki treningu i fizjologicznych możliwości własnego organizmu.

  • zapalenie ścięgna Achillesa

Kontuzje ścięgna Achillesa bardzo często niweczą sportowe plany osób trenujących biegi dystansowe lub sprinty. Ścięgno Achillesa jest szczególnie wrażliwe na nagłe zmiany w intensywności treningu. Oprócz błędów treningowych w patogenezie zapalenia ścięgna Achillesa istotną rolę odgrywają dysfunkcje stopy (nadmierna pronacja), wygórowane napięcie mięśnia trójgłowego łydki oraz używanie niewłaściwego obuwia. Niezwykle istotne w leczeniu kontuzji Achillesa jest  jak najszybsze wychwycenie dolegliwości, wskazanie ich przyczyn i rozpoczęcie właściwej rehabilitacji.                   Czytaj dalej…   http://rehabielsko.pl/rehabilitacja-sciegna-achillesa/

  • zapalenie powięzi podeszwowej

Ból w dole pięty po jej przyśrodkowej stronie może przemawiać za przeciążeniem powięzi podeszwowej. Charakterystyczne jest  występowanie bólu porannego i po dłuższym odpoczynku w ciągu dnia (najbardziej bolesne są pierwsze kroki) oraz narastanie bólu w trakcie przedłużającego się przebywania w pozycji stojącej, podczas spacerów czy biegów długodystansowych. Po pewnym czasie  ból  staje tak silny, że może w znacznym stopniu utrudniać chodzenie i zupełnie uniemożliwić trening biegowy. Dodatkowo bolesne miejsce jest bardzo wrażliwe na ucisk.                                  Więcej na temat przyczyn występowania zapalenia powięzi podeszwowej oraz sposobu rehabilitacji przeczytać można klikając na poniższy link:   http://rehabielsko.pl/rehabilitacja-ostrogi-pietowej/

  • skręcenie kostki

Skręcenie kostki, którego najczęstszym mechanizmem jest ustawienie stopy w inwersji (kombinacji zgięcia, odwrócenia i przywiedzenia) jest bardzo bolesnym urazem, ściśle związanym z treningiem biegowym w terenie. Nierówna nawierzchnia naraża aparat stabilizujący stawy stopy na duże przeciążenia, co może doprowadzić do uszkodzeń w postaci naciągnięć, naderwań a nawet całkowitego przerwania ciągłości tkanek miękkich. Rolą fizjoterapeuty prowadzącego pacjenta po urazie jest taki dobór środków terapii aby maksymalnie zmniejszyć dolegliwości bólowe, przywrócić funkcje stopy i zminimalizować ryzyko powtórnego urazu. Więcej informacji o rehabilitacji po urazie kostki na: http://rehabielsko.pl/rehabilitacja-po-skreceniu-kostki/

  • bóle goleni

Częstym problemem występującym u osób trenujących biegi są bóle goleni. Przyczyny tych pojawiających się w trakcie wysiłku dolegliwości mogą być różne. Do głównych zaliczamy: podrażnienie mięśni i /lub okostnej, przeciążenie kości, niedotlenienie mięśni (tzw. zespoły przedziałów powięziowych). Z uwagi na mnogość potencjalnych przyczyn kluczowym elementem leczenia jest postawienie właściwego rozpoznania. Osoba trenująca powinna przerwać bieganie i poddać się wszechstronnej rehabilitacji. W tym wypadku nadgorliwość nie popłaca – zbyt szybki powrót do treningu biegowego może skutkować nawrotem dolegliwości.

  • ból w przedniej części kolana

Ból w przednim przedziale kolana występuje w wielu schorzeniach, dlatego by móc skutecznie go leczyć  należy w pierwszej kolejności na podstawie przeprowadzonego wywiadu i badania fizykalnego postawić trafne rozpoznanie. Podczas treningu biegowego tkanki w okolicy kolana poddawane są działaniom sił, które kilkukrotnie przewyższają masę osoby biegającej. Konsekwencją mogą być uszkodzenia w obrębie stawu rzepkowo-udowego i/lub innych składowych aparatu wyprostnego kolana, wynikające z przewlekłego przeciążenia.

  • zespół pasma biodrowo-piszczelowego

Zespół bólowy pasma biodrowo-piszczelowego (ITBS) jest częstą kontuzją, która może wykluczyć z treningu na wiele tygodni.  Ze względu na swoją specyficzną budowę, przebieg i powiązania mięśniowe pasmo biodrowo-piszczelowe nie stanowi pierwotnej przyczyny dolegliwości bólowych, zlokalizowanych po bocznej stronie kolana. Za pojawienie się w trakcie biegu ostrego, piekącego bólu z boku kolana, odpowiedzialne mogą być dysfunkcje innych, leżących w okolicy miednicy i/lub kończyny dolnej struktur. Źródłem bólu jest warstwa bogato unerwionej i unaczynionej tkanki łącznej, leżącej pomiędzy pasmem biodrowo-piszczelowym a kością na wysokości nadkłykcia bocznego kości udowej. Tkanka ta reaguje bólem na powtarzający się ucisk ze strony nadmiernie napiętego pasma biodrowo-piszczelowego.

Kluczem do skutecznej rehabilitacji jest wskazanie przyczyn, które wywołują wspomniane wcześniej wygórowane napięcie pasma biodrowo-piszczelowego. W tym celu fizjoterapeuta powinien dokonać globalnej oceny biegacza ze szczególnym uwzględnieniem tkanek w okolicy tułowia, miednicy i kończyn dolnych. Ważne jest również przeanalizowanie metodyki treningu oraz techniki biegu.

  • bóle pleców

Na bóle pleców uskarżają się często początkujący biegacze. Przyczyn tych dolegliwości doszukiwać się można w braku odpowiedniego przygotowania do treningu biegowego. Trzeba mieć świadomość, że podczas biegu pracują nie tylko nasze nogi. By móc biegać bez kontuzji, należy w harmonijny sposób rozwijać mięśnie całego organizmu. W problematyce bólu pleców szczególne znaczenie ma silne centrum naszego ciała. Mocne głębokie mięśnie tułowia stabilizują kręgosłup lędźwiowy, chroniąc go przed przeciążeniem. Możliwość efektywnej pracy na obwodzie jest uzależniona od dobrej stabilizacji centralnej. Kolejną ważną sprawą jest zadbanie o odpowiednią  siłę i elastyczność tych grup mięśniowych, które wpływają na ustawienie miednicy zarówno w płaszczyźnie czołowej jak i strzałkowej. Nie ma się co oszukiwać, że osoba, która jeszcze wczoraj ograniczała swoją aktywność fizyczną do koniecznego minimum, jest gotowa sprostać trudom regularnego biegania. http://rehabielsko.pl/stabilizacja-centralna-w-ochronie-kregoslupa/